آیین نامه ها و فرمها

فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی

کاربرگ های تسویه حساب پژوهانه

فایل های پژوهشی

فرصت مطالعاتی

فرم های تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

      JCR ۲۰۱۵ 

  scopus ۲۰۱۶ 

 بلک لیست آذر ۹۵ بلک لیست آذر ۹۵

 گزارش استنادی نشریات

 title_list SCOPUS ۲۰۱۵ 

 نشریات معتبر وزارت بهداشت_۲۰۱۷-۰۶-۲۱

 فهرست نشریات علمی دارای اعتبار خرداد ۹۶

 فرم تسویه حساب پژوهانه

 تسویه حساب پژوهانه (اقلام مصرفی)

 تسویه حساب پژوهانه(مقاله و طرح پژوهشی)

 شرح هزینه های انجام شده از محل اعتبار پژوهانه

 صورتجلسه انجام هزینه های پرسنلی از محل اعتبار پژوهانه

 شیوه نامه GRANT

 ابلاغیه اعتبار پژوهانه

 راهنما ی گزارش GRANT

 راهنمای_کم_کردن_حجم_فایل

 راهنمای سامانه پژوهشی گلستان

 فرم تسویه حساب پژوهانه 

 بروزرسانی صفحه شخصی اساتید

 کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹۷

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی ۱۳۹۷

 نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان

 گزارش نامه آیین نامه ارتقا

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی

 گزارش نامه فرصت مطالعاتی

 جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی

آیین نامه فرصت مطالعاتی

 جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی دانشجویان


 شیوه نامه ارتقاء۲

 فرم احتساب سنوات (۱)

 جدول آموزشی۱۱.۱۵ (۱)

 آیین نامه ترفیعات جدید

 خلاصه جدول افقی آموزشی (۱)

 فرم های نظرخواهی آموزشی (۱)

 خلاصه جداول عمودی آموزشی (۱)

 شناسنامه علمی و صورتجلسات (۱)

 جداول شاخص امتیازدهی آموزشی (۱)

 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - جدید