همکاران محترم
لطفا جهت ثبت شکایات خود به میز خدمت با آدرس https://khedmat.razi.ac.ir/ مراجعه کرده و سپس از قسمت خدمات پایه و عمومی ، لینک "رسیدگی به شکایات و تخلفات" را انتخاب نمایید.