مدیریت بازرگانی 

حسابداری فرآیندی منظم و سیستماتیک برای جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری است. به عبارت دیگر حسابداری یک فعالیت خدماتی است که وظیفه¬اش آماده کردن اطلاعاتی که اساساً دارای ماهیت مالی هستند، در مورد واحد اقتصادی است. اطلاعات آماده شده به¬وسیله حسابداری باید در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی سودمند باشد. 
حسابداران گزارش های مالی را برای واحدهای اقتصادی مثل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، سازمان های مالی و اقتصادی دولتی، و ... تهیه می کنند و در اختیار آن ها قرار می دهند. در واقع حسابداری را می‌توان راهی برای کنترل سلامت مالی، ارزیابی دارایی‌های مالی، بدهی‌ها و همینطور جریان نقدی در کسب و کارها تعریف کرد. رشته حسابداری یکی از رشته‌های آموزش عالی است که داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، تجربی و علوم انسانی می‌توانند این رشته را برای تحصیل در دانشگاه انتخاب کنند.
دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود نیز به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه رازی از سال 1391 با پذیرش 40 دانشجو در رشته حسابداری در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. از سال 1391 تا سال جاری (1401) این دانشکده به پذیرش بیش از 240 دانشجو مبادرت نموده که از این تعداد نزدیک به 120 دانشجو فارغ التحصیل گشته اند. رشته مدیریت بازرگانی دارای 2 عضو هیات علمی به نام های هومن خسروی (کارشناس ارشد از دانشگاه تهران) و احسان رایگان (کارشناس ارشد از دانشگاه بین¬المللی امام خمینی قزوین) است.  

اعضای هیات علمی

Responsive Image

محسن یاراحمدی

استادیار
گروه مدیریت
اتاق: -
شماره تماس: -
پست الکترونیکی:  m.yarahmadi@razi.ac.ir
 

لیست طرح های پژوهشی

 • تدوین سند راهبردی پنج ساله موقوفات استان کرمانشاه به منظور افزایش نقش و تاثیر آن ها در توسعه استان ,محسن یاراحمدی ,۱۳۹۵ ,

 • تهیه برنامه آمایش و توسعه استان کرمانشاه - نظام اجرایی و مدیریت آمایش ,جمال فتح الهی, محسن یاراحمدی, محمدرسول الماسی فرد ,۱۳۹۳ ,

 • تهیه برنامه آمایش و توسعه استان کرمانشاه - تحلیل سیاسی -اداری و سازمانی ,جمال فتح الهی, محسن یاراحمدی, فرهاد دانش نیا, سیدمحمدباقر نجفی ,۱۳۹۳

کتب

 • محمود جعفرپور, محمدحسین انصاری, محسن یاراحمدی ,مدیریت افراد در سازمانهای ورزشی دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی ,۱۳۹۳ ,ایران ,

 • رضا ملکی, محمدرسول الماسی فرد, محسن یاراحمدی ,کارافرینی دانشگاهی، تبدیل کشف علمی به محصول تجاری موفق ,نشر مهمکامه ,۱۳۹۹ ,۹۷۸-۶۲۲-۷۲۳۹-۱۰-۲ ,ایران ,

 


مقالات

 • سعید صحت, محسن یاراحمدی ، بررسی تاثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه شرکت های تکنولوژی محور پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ، مدیریت فرهنگ سازمانی ، شماره ۱۳ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۱۰۶۵ تا ۱۰۹۰ ،
 • سعید صحت, محسن یاراحمدی ، تبیین رابط کارآفرینی شرکتی و عملکرد با میانجی سرمای دانشبنیان (مورد مطالعه شرکتها ی تکنولوژیمحور پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران) ، توسعه کارآفرینی ، شماره ۷ ، ۱۳۹۳ ، صفحات ۱۵۳ تا ۱۷۲ ،

 • نادر نادری, محسن یاراحمدی, محمدرسول الماسی فرد ، مدیریت استعداد مفاهیم، رویکرد ها و مدل مفهوم ، منابع انسانی ناجا ، ، ۱۳۹۱ ، صفحات ۷۵ تا ۹۹ ،

 


همایش ها

 • محسن یاراحمدی, محمدرسول الماسی فرد ,ارزیابی وضعیت حکمرانی در سازمان های دولتی مورد مطالعه استان کرمانشاه ,اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای رویکردها و کاربردها ,1396/02/13 ,ایران ,

 • محمدرسول الماسی فرد, محسن یاراحمدی ,ارائه ی الگوی مدیریت منابع انسانی برای طرح های کار از راه دور یک پژوهش دلفی ,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار ,1397/02/19 ,ایران ,

 • محمدرسول الماسی فرد, محسن یاراحمدی ,بازخوانی منافع طرح های کار از راه دور، رهیافتی به مدیریت شهری پایدار ,ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ,1398/02/12 ,ایران ,

 • محسن یاراحمدی, محمدرسول الماسی فرد ,بررسی شاخص های ظرفیت نهادی منطقه ای (مورد مطالعه استان کرمانشاه) ,پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها ,1398/06/13 ,ایران ,

 • محسن یاراحمدی, محمدرسول الماسی فرد, زهرا عبدالملکی ,تحلیلی بر اجزا و عناصر اکوسیستم کارآفرینی با توجه به مدلهای مختلف ,اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری ,1399/04/26 ,ایران ,

نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
رفتار سازمانی 3001008 3 03 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تجارت الکترونیک 3002098 3 02 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی 3002095 3 02 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
آموزش مهارت های حرفه ای 3002088 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
زبان تخصصی 2 3002093 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
بازاریابی بین المللی 3002097 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/22 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399 طرح درس
بازرگانی بین المللی 3002029 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/19 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399 طرح درس
بازاریابی و مدیریت بازار 3002055 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
زبان تخصصی 1 3002092 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/08 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399 طرح درس
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 02 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
آموزش مهارت های حرفه ای 3002088 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/14 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399 طرح درس
بازاریابی بین المللی 3002097 3 02 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بازرگانی بین المللی 3002029 3 02 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 02 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آموزش مهارت های حرفه ای 3002088 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای تحقیق و ماخذشناسی 3001020 3 03 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396 طرح درس
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش تحقیق در مدیریت 3002012 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
Responsive Image

محمدرسول الماسی فرد

استادیار
گروه مدیریت
اتاق: -
شماره تماس: -
پست الترونیکی: m.almasifard@razi.ac.ir
 

لیست طرح های پژوهشی

 • تهیه برنامه آمایش و توسعه استان کرمانشاه - نظام اجرایی و مدیریت آمایش ,جمال فتح الهی, محسن یاراحمدی, محمدرسول الماسی فرد ,۱۳۹۳ ,

 

کتب

 • سید محمد اعرابی, محمدرسول الماسی فرد ,شناخت شناسی تحقیق در مدیریت ,دفتر پژوهش های فرهنگی ,۱۳۹۴ ,۹۷۸-۹۶۴-۳۷۹-۳۳۴-۰ ,ایران ,

 • محمد اعرابی, محمدرسول الماسی فرد ,مبانی مدیریت استراتژیک ,مهکامه ,۱۳۸۹ ,۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۷-۳۶-۷ ,ایران ,

 • محمدرسول الماسی فرد, رضا ملکی ,کارآفرینی دانشگاهی، شرکت های دانشگاه بنیان و خلق ثروت ,مهکامه ,۱۳۹۸ ,۹۸۷-۶۰۰-۸۷۳۱-۷۱-۹ ,ایران ,

 • رضا ملکی, محمدرسول الماسی فرد, محسن یاراحمدی ,کارافرینی دانشگاهی، تبدیل کشف علمی به محصول تجاری موفق ,نشر مهمکامه ,۱۳۹۹ ,۹۷۸-۶۲۲-۷۲۳۹-۱۰-۲ ,ایران ,

 • مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری ,

 


مقالات

 • یوسف محمدی فر, محمدرسول الماسی فرد ، تبیین پیشران های اجتماعی و اقتصادی تعمیق پدیده بیکاری در کرمانشاه ، پژوهش های جامعه شناسی معاصر ، شماره ۹ ، ۱۳۹۹ ، صفحات ۱۱۷ تا ۱۴۱ ،

 • مهدی حقیقی کفاش, محمدرسول الماسی فرد, جهانیار بامداد صوفی ، بررسی فعالیت های منابع انسانی موثر بر بهره وری ادراک شده ی دورکاران،مطالعه موردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مدیریت بهره وری ، شماره ۸ ، ۱۳۹۳ ، صفحات ۷ تا ۳۵ ،

 • مهدی حقیقی کفاش, محمدرسول الماسی فرد ، ظرفیت های اخلاقی فناوری بازخوانی منافع طرح دورکاری در پیوند با مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، اخلاق در علوم و فناوری ، شماره ۹ ، ۱۳۹۳ ، صفحات ۱ تا ۱۱ ،

 • محمدرسول الماسی فرد, یوسف محمدی مقدم, توکل شرفی ، مدیریت منابع انسانی الکترونیک نگرشی جدید به مدیریت منابع انسانی ، منابع انسانی ناجا ، شماره ۲۴ ، ۱۳۹۰ ، صفحات ۲۱ تا ۴۰ ،

 • وحید ناصحی فر, محمدرسول الماسی فرد ، جایگاه معنویت کاری در جامعه سازمانی امروز ، اخلاق در علوم و فناوری ، شماره ۴ ، ۱۳۸۸ ، صفحات ۱۷ تا ۲۷ ،

 • نادر مظلومی, محمدرسول الماسی فرد ، اثربخشی عملیاتی استراتژی ، مدیریت و توسعه ، شماره ۴۲ ، ۱۳۸۸ ، صفحات ۱۲۴ تا ۱۳۴ ،

 


همایش ها

 • محسن یاراحمدی, محمدرسول الماسی فرد ,ارزیابی وضعیت حکمرانی در سازمان های دولتی مورد مطالعه استان کرمانشاه ,اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای رویکردها و کاربردها ,1396/02/13 ,ایران ,

 • محمدرسول الماسی فرد, محسن یاراحمدی ,ارائه ی الگوی مدیریت منابع انسانی برای طرح های کار از راه دور یک پژوهش دلفی ,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار ,1397/02/19 ,ایران ,

 • محمدرسول الماسی فرد, محسن یاراحمدی ,بازخوانی منافع طرح های کار از راه دور، رهیافتی به مدیریت شهری پایدار ,ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ,1398/02/12 ,ایران ,

 • محسن یاراحمدی, محمدرسول الماسی فرد ,بررسی شاخص های ظرفیت نهادی منطقه ای (مورد مطالعه استان کرمانشاه) ,پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها ,1398/06/13 ,ایران ,

 • محسن یاراحمدی, محمدرسول الماسی فرد, زهرا عبدالملکی ,تحلیلی بر اجزا و عناصر اکوسیستم کارآفرینی با توجه به مدلهای مختلف ,اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری ,1399/04/26 ,ایران ,

 

نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
زبان تخصصی 2 3001037 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون مالی 1 3002069 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
مدیریت استراتژیک 3002025 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
مدیریت استراتژیک 3002025 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
زبان تخصصی 1 3001036 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/04/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون مالی 2 3002070 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی 3002016 3 02 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/23 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399 طرح درس
زبان تخصصی 2 3001037 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون مالی 1 3002069 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت استراتژیک 3002025 3 02 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت استراتژیک 3002025 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان تخصصی 1 3001036 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی 2 3002093 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول و مبانی کار آفرینی 3002099 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون مالی 2 3002070 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی 3002016 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی 3002016 3 02 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی 2 3001037 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی 1 3002092 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون مالی 1 3002069 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت استراتژیک 3002025 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
زبان تخصصی 1 3002092 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت استراتژیک 3002025 3 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت استراتژیک 3002025 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس