گروه حسابداری

حسابداری فرآیندی منظم و سیستماتیک برای جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری است. به عبارت دیگر حسابداری یک فعالیت خدماتی است که وظیفه¬اش آماده کردن اطلاعاتی که اساساً دارای ماهیت مالی هستند، در مورد واحد اقتصادی است. اطلاعات آماده شده به¬وسیله حسابداری باید در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی سودمند باشد. 
حسابداران گزارش های مالی را برای واحدهای اقتصادی مثل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، سازمان های مالی و اقتصادی دولتی، و ... تهیه می کنند و در اختیار آن ها قرار می دهند. در واقع حسابداری را می‌توان راهی برای کنترل سلامت مالی، ارزیابی دارایی‌های مالی، بدهی‌ها و همینطور جریان نقدی در کسب و کارها تعریف کرد. رشته حسابداری یکی از رشته‌های آموزش عالی است که داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، تجربی و علوم انسانی می‌توانند این رشته را برای تحصیل در دانشگاه انتخاب کنند.
دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود نیز به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه رازی از سال 1391 با پذیرش 40 دانشجو در رشته حسابداری در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. از سال 1391 تا سال جاری (1401) این دانشکده به پذیرش بیش از 240 دانشجو مبادرت نموده که از این تعداد نزدیک به 120 دانشجو فارغ التحصیل گشته اند. رشته مدیریت بازرگانی دارای 2 عضو هیات علمی به نام های هومن خسروی (کارشناس ارشد از دانشگاه تهران) و احسان رایگان (کارشناس ارشد از دانشگاه بین¬المللی امام خمینی قزوین) است.  
 

اعضای هیات علمی

Responsive Image

هومن خسروی

مربی

گروه حسابداری
اتاق: -
شماره تماس: -
پست الکترونیکی:  h.khosravi@razi.ac.ir
 

همایش ها

 • فرشید خیرالهی, میثم جهانگرد, هومن خسروی, سارا سلیمی قلعه ,مقایسه تطبیقی حسابداری اسلامی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی ,چهارمین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1392/09/17 ,ایران ,

 

نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 03 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
حسابداری موارد خاص 3001058 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
مالی 2 3001050 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
مبانی حسابداری مدیریت 3001047 3 03 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
مدیریت مالی 2 3001034 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
بها یابی 2 3001042 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 03 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00 ) 1400/04/21 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 03 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مالی 1 3001044 3 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
بها یابی 1 3001041 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 03 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی حسابداری مدیریت 3001047 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
بها یابی 2 3001042 3 03 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 03 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حسابداری میانه 2 3001022 4 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول حسابداری 2 3002005 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بها یابی 1 3001041 3 03 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/11/07 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
Responsive Image

احسان رایگان  

مربی
گروه حسابداری
اتاق: -

شماره تماس: -
پست الکترونیکی:  ehsan.raigan@yahoo.com
 

کتب

 • احسان رایگان, رضا مظهری ,حسابداری صنعتی ۲ ,ترمه ,۱۳۹۱ ,۹۷۸۹۶۴۹۷۸۲۷۷۵ ,ایران ,

 • احسان رایگان, پگاه مردانی ,گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ,ترمه ,۱۳۹۳ ,۹۷۸۹۶۴۹۷۸۴۲۱۲ ,ایران ,

 • رضا مظهری, احسان رایگان ,راهنمای حسابداری صنعتی ,ترمه ,۱۳۸۶ ,۹۷۸۹۶۴۸۷۹۰۶۴۱ ,ایران ,

 


مقالات

 • احسان رایگان ، بررسی روابط مدیریت مالی و دیدگاه اخلاقی ، ، ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۳۰۰۸۲ تا ۳۰۰۸۶ ،

 • Ehsan Rayegan , The Association between Economic Growth and Financial Development , elixir online journal , , ۲۰۱۵ , pp. ۳۰۰۷۳-۳۰۰۷۹ ,

 • Ehsan Rayegan, mahdi afshar, somaye soleimani , Investigation of Tax Evasion Existence in IRAN Case Study from Private Joint Stock Companies of Kermanshah , JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱۰ , ۲۰۱۴ , pp. ۱۹۳-۱۹۹ ,

 • Ehsan Rayegan, m p, k n, m e , Government Accounting An Assessment of Theory Purposes and Standards , INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS , vol. ۳ , ۲۰۱۲ , ,

 • احسان رایگان, حمید حقیقت ، نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش بینی سود های آتی ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، ، ۱۳۸۷ ، ،

 


همایش ها

 • احسان رایگان, سیدجواد دلاوری ,بررسی میزان مالیات در تعدیلات سنواتی شرکتهای بورسی ایران ,اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1389/09/28 ,ایران ,

 • فرزاد ایوانی, احسان رایگان ,بررسی میزان مطابقت سرفصل های ارائه شده رشته حسابداری دانشگاه ها با نیازهای جامعه ,اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1389/09/28 ,ایران ,

 • فرزاد ایوانی, احسان رایگان ,بررسی رابطه بین بازده داراییها و بازده سهام ,دومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1390/09/22 ,ایران ,

 

نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول حسابرسی 2 3001029 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
مالیاتی 2 3001049 2 03 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00 ) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
اصول حسابداری1 3001001 4 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
اصول حسابداری 1 3002004 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
حسابداری میانه 2 3001022 4 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مالیاتی 1 3001043 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
اصول حسابرسی 1 3002027 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/22 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حسابرسی 3002051 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/04/17 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399 طرح درس
اصول حسابرسی 2 3001029 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابداری میانه 1 3001021 4 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مالیاتی 2 3001049 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/11 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابرسی 3002051 3 02 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول حسابداری 2 3001005 4 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مالیاتی 1 3001043 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول حسابرسی 1 3002027 3 03 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حسابرسی 3002051 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی 3001048 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مالیاتی 2 3001049 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابداری1 3001001 4 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول مدیریت مالی 1 3002058 4 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00 ) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابرسی 2 3001029 3 03 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول حسابداری1 3001001 4 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول حسابداری 1 3002004 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
برنامه ریزی مالیاتی 3002067 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس