معرفی دانشگاه

دانشگاه رازی در بهمن ماه سال ۱۳۵۱ توسط عبدالعلی گویا در شهر کرمانشاه با عنوان دانشکده علوم  شروع به فعالیت نمود این مرکز در سال ۱۳۵۳ به دانشگاه رازی تغییر نام یافت.

 

دانشگاه رازی دارای ۵ معاونت ذیل می باشد:

 • معاونت اداری مالی
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • معاونت پژوهش و فناوری
 • معاونت دانشجویی
 • معاونت فرهنگی

 

دانشکده های این دانشگاه عبارتند از:

 

دانشکده ادبیات

دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۶۷ در محل فعلی دانشکده علوم اجتماعی با رشته زبان و ادبیات فارسی راه اندازی گردید. با افزایش تعداد گروه های آموزشی و توسعه دانشکده و با تفکیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دانشکده علوم اجتماعی در سال ۱۳۸۶،دانشکده ادبیات و علوم انسانی در محل جدید خود در پردیس طاقبستان تأسیس گردید.

گروه های آموزشی دانشکده:

 

دانشکده تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال ۱۳۷۳ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی راه اندازی شد، در اسفند ماه سال ۱۳۷۶، گروه تربیت بدنی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ارتقاء یافت، در سال ۱۳۸۱ به طور کامل از دانشکده ادبیات منفک و به پردیس دانشگاه رازی انتقال یافت.

گروه های آموزشی دانشکده:

 • گروه علوم ورزشی
 •  

دانشکده شیمی

گروه شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۵۳ در دانشکده علوم در مقطع کارشناسی راه‌اندازی شد.

گروه های آموزشی دانشکده:

 

دانشکده علوم

این دانشکده در سال۱۳۵۱ و همزمان با تشکیل گروه های ریاضی، فیزیک و زیست شناسی تأسیس گردید و در سال ۱۳۷۴ گروه آمار نیز به گروه های دانشکده اضافه شد.

 

دانشکده علوم اجتماعی

به دنبال تفکیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۸۶ از دانشکده علوم اجتماعی در حال حاضر دانشکده علوم اجتماعی در محل فعلی واقع در بلوار شهید بهشتی با مساحتی تقریباً ۳۰۰۰۰ متر مربع در حال بهره­برداری می­باشد.

گروه های آموزشی دانشکده:

 

دانشکده فنی

احداث ساختمان دانشکده فنی مهندسی در سال ۱۳۶۸ آغاز گردید و در سال ۱۳۷۱ به بهره برداری رسید.

گروه های آموزشی دانشکده:

 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی در سال ۱۳۶۱ بعنوان آموزشکده کشاورزی کار خود را آغاز نمود.سپس با گسترش گروه ها و رشته های تحصیلی بصورت دانشکده درآمد و در سال ۱۳۹۰ به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با ۳ دانشکده (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی) تبدیل شد.

 دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

 دانشکده کشاورزی

 

دانشکده دامپزشکی

 

دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود

در مهرماه سال ۱۳۹۱دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود شروع به کار کرد.

گروه های آموزشی دانشکده:

 

دانشکده فنی و مهندسی اسلام آباد غرب

این دانشکده در شهرستان اسلام آباد غرب می‌باشد که در سال ۱۳۹۰آغاز به کار کرد. 

 گروه های آموزشی دانشکده:

 • گروه صنایع
 • گروه کامپیوتر
 • گروه عمران
   
   

دانشکده کشاورزی سنقر

دانشکده کشاورزی سنقر  در مهر ماه ۱۳۹۲ آغاز به کار کرد. 

 گروه های آموزشی دانشکده:

 • گروه مکانیک بیوسیستم
 • گروه مکانیزاسیون کشاورزی
 • گروه ماشین های صنایع غذایی