انگل شناسی

معرفی آزمایشگاه


 

آزمایشگا آموزشی و تحقیقاتی - ارائه دروس کرم شناسی شامل کرمهای گرد و پهن، تک یاخته شناسی و شناسایی بند پایان، اصول تکنیک های اختصاصی انگل شناسی و انجام پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی مرتبط با انگل شناسی و دارای تجهیزاتی شامل : میکروسکوپ، استریو میکروسکوپ، سانتریفوژ، میکروسانتریفوژ، بن ماری،  انکوباتور، کامپیوتر، سیستم مانیتورینگ، انواع نمونه­ های انگلی، کابینت دیواری و زمینی و یخچال می­ باشد


آقای نوراله پاکدل

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : انگل شناسی  دامپزشکی

پست الکترونیک:n.pakdel@razi.ac.ir

شماره تماس: ۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱

داخلی: ۲۰۵


دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

 دکتری عمومی دامپزشکی

 
  • آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها ۱ (کرم های گرد)
  • آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها ۲ (کرم های پهن)
  • آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها ۳ (تک یاخته­ ها)
  • آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها۴ (بند پایان)
  • نمونه گیری میدانی در بیماریهای انگلی
  • انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی
 

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

  •  
  • آزمایشگاه انگل شناسی ۱ (تک یاخته ها و بندپایان)
  • آزمایشگاه انگل شناسی ۲ (کرمها)
  • آزمایشگاه اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی

نمای آزمایشگاه