بهداشت مواد غذایی

معرفی آزمایشگاه

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 

از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس آزمایشگاهی و آشنایی با روش­های کنترل میکروبی مواد غذایی شامل میکروارگانیسم­های مولد فساد و پاتوژن موجود در مواد غذایی، کنترل شیمیایی مواد غذایی شامل آنالیز شیمیایی مواد غذایی و کنترل کیفی جیره ­های مصرفی در پرورش دام و طیور بر اساس استانداردهای موجود می باشد. تجهیزات آزمایشگاهی این واحد شامل: شیکر، کوره الکتریکی، اسپکتروفتومتر، هود لامینار، هود شیمیایی، انکوباتور، اون، بن ماری، ورتکس، سمپلرهای متغییر و ثابت، جار بی هوازی، هات پلیت، هیترهای تخت و گود چند کاناله، دستگاه سوکسله، دستگاه کجلدال، استومکر، سانتریفیوژ ژربر و اتوکلاو می­ باشد.


کارشناس آزمایشگاه

 خانم صنم نیک پی

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
 
 

پست الکترونیک:s.nikpey@razi.ac.ir

۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱شماره تماس: 

داخلی: ۲۰۹


دروس مرتبط با آزمایشگاه

 دکتری عمومی دامپزشکی

 
  • آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی
  • آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها
  • آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
  • آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی
  • آزمایشگاه بهداشت و صنایع شیر

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 
  • آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی
  • آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی
  • آزمایشگاه اصول تکنیک های اختصاصی میکروبیولوژی
  • آزمایشگاه قارچ شناسی

نمای آزمایشگاه