کتابخانه

معرفی کتابخانه

کتابخانه دانشکده دامپزشکی در ابتدای کار در آموزشکده دامپزشکی و در نیمه دوم سال ۱۳۷۲ بازگشایی و افتتاح  شده است و مجموعه امروزی کتابخانه در ساختمان جدید به مساحت تقریبی (۲۵۰)  متر مربع شامل فضای مطالعه برای خواهران و برادران دانشجومی باشد


وظایف و اهداف

ارائه خدمات ­کتابخانه ای به دانشجویان،­ اساتید و کارمندان محترم دانشکده در زمینه های تخصصی و عمومی و راهنمایی مراجعین جهت یافتن­ منابع موردنیاز و در حال حاضر منابع این کتابخانه شامل ۸۰۲۶ جلد کتاب فارسی و۱۵۸۸ کتاب لاتین  ،۶۵ پایان نامه  و ۲۵۰ پروژه کارشناسی می باشد.

کارکنان

 خانم بتول رنجبر

 مسئول کتابخانه

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم کتابداری

b.ranjbar@razi.ac.ir :پست الکترونیک 

۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱شماره تماس: 

داخلی: 104

 خانم آفاق صالحی

کارشناس امانات

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی: علوم فقه حقوق

b.ranjbar@razi.ac.ir :پست الکترونیک 

۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱شماره تماس: 

داخلی: 104


بخش ها

  • بخش ها:

            امانت، مرجع، سالن مطالعه، سایت  
 
  • بخش امانت:

          شامل ۸۰۲۶ کتاب فارسی، ۱۵۸۸ کتاب لاتین، پایان نامه های دانشجویان دکتری دامپزشکی و پروژهای تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی می باشد.
 
  • سالن مطالعه :

         شامل ۳۰ میز دو طرفه جهت مطالعه دانشجویان در طول هفته می باشد.
 
  • سایت:

         که خارج از فضای کتابخانه و در طبقه دوم مستقر است و شامل ۱۴ کامپیوتر جهت تحقیقات و جستجوی منابع کتابخانه می باشد
 

شرایط عضویت و امانت

دانشجویان  با  ارائه کارت دانشجویی و کپی آن و درج اطلاعات خواسته شده نظیر آدرس محل زندگی و تلفن همراه  به صورت رایگان به  عضویت  کتابخانه درآمده و می توانند طبق ضوابط از منابع کتابخانه بخش امانات و مرجع وپایان نامه ها استفاده نمایند.  
 

تعداد ، مدت زمان و شرایط تسویه حساب

 مقطع تحصیلی
 تعداد مجاز کتاب برای امانت
 مدت زمان امانت

دانشجوی کارشناسی

۲ کتاب

۱۵ روز

دانشجوی کارشناسی ارشد

۴ کتاب

۲۰ روز

دانشجوی دکتری

۶ کتاب

یک ماه

اعضای هیئت علمی

۱۲ کتاب

یک ترم

کارمندان

۲ کتاب 

۲۰ روز

 شرایط تسویه حساب:دانشجو جهت تسویه حساب به بخش امانت کتابخانه دانشکده مراجعه کرده و کتب امانتی را تحویل داده و تسویه اولیه انجام می گیرد و سپس برای تسویه نهائی به کتابخانه مرکزی مراجعه می نماید.

نمای کتابخانه