مسئول انبار

مسئول انبار

مسعود خدنگ

مسئول اموال

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

رشته تحصیلی: امداد و سوانح

شماه رتماس:۱۰۷

شرح وظایف

 
  • تحویل اقلام مورد نیاز واحد های دانشکده از کارپرداز براساس برگ درخواست خرید
  •  رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و ۵S در انبار.
  •  رسید نمودن کالا وارده و شمارش اقلام و چک گردن با مدارک مربوط کالای وارده به انبار
  •  نگهداری موجودی کالا و شارژ انبار
  •   ارائه گزارش موجودی انبار بصورت روزانه
  •   انجام  وظایف محوله از طرف مدیر مربوطه