انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی

معرفی انجمن

انجمن علمی دانشجویی امکانی است برای تمرین فعالیت‌های علمی در قالب کارِ گروهی؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گرد هم می‌آیند و با فعالیت در انجمن‌های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند.با عضویت در انجمن های علمی فرصتی برای پیاده‌سازی آموخته‌ها و مشاهده نتایج آن در عمل نیز برای دانشجو فراهم خواهد آمد. بنابراین مورد انتظار خواهد بود که دانشجوی فعال در انجمن‌های علمی را فردی بدانیم که بمراتب نسبت به سایرین توانمندتر و باتجربه‌تر است؛ توانمندی‌هایی از جمله:۱-تقویت مهارت کارِ گروهی ۲-مهارت تبدیل ایده به عمل ۳-مهارت ارتباط و مذاکره ۴-مهارت مدیریت و اجرامهارت هم ‌اندیشی، آزاد اندیشی و تفکر انتقادی 


اعضای شورای مرکزی

 دکتر فاطمه حسین پور(استاد مشاور)
زهرا خزایی (دبیر انجمن)
زینب گنجی راد
نیلوفر محمدی
امیر طاووسی
آرمان کریمی

اخبار