انجمن علمی دانشجویی علوم درمانگاهی

معرفی انجمن

انجمن علمی علوم درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه رازی درسال ۹۷ به همت جمعی از دانشجویان فعال تاسیس شد تا با خرد و توان جمعی بوسیله برگزاری کارگاه ها نشست های تخصصی سیمینار ها و ... در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان در مباحث علوم درمانگاهی دامپزشکی به سطح علمی دانشجویان این دانشکده بیفزاید. 


اعضای شورای مرکزی

 دکتر نیلوفر صیدی (استاد مشاور)
فرشاد زارع ( دبیر انجمن)
 ساجده عزیزی
 نسترن عوض بیگی
 عاطفه نیک قلب
 محمد جواد رستمی

اخبار