تماس با ما

  • نشانی: کرمانشاه،میدان شهدا،بلوار شیخ طوسی ،سه راه شهرک رسالت ، روبروی پزشکی قانونی،دانشکده ی دامپزشکی
  • تلفن: ۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳

  • کد پستی: ۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴

ردیف نام واحد شماره تماس
1 فاکس+حوزه یاست 38320041
2 اتاق رییس 38330702
3 حسابداری 38329541
4 اتاق معاونت 38332806
5 آموزش 38323169
6 امور عمومی 38330701
7 درمانگاه 38322971
8 نگهبانی اختمان جدید 38323884
9 نگهبانی اختمان فدیم 38324042
10 نهاد رهبری 38329015
11 تلفنخانه 38322599
12 تفنخانه 38329540