اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم سمانه بهاری

رئیس اداره آموزش

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی 
 شماره تماس: ۳۸۳۲۳۱۶۹-۰۸۳

نمابر:۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳

کدپستی:۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴

کانال تلگرامی اداره آموزش دانشکده : t.me/dampezeshki_razi

شرح وظایف


 
 • انجام امور انتخاب واحد دانشجویان
 • انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات
 • انجام امور مربوط به سیستم گلستان ( شورا دانشجویی، مشروطی و ...)
 • شرکت در جلسات دفاع و ثبت نمره پایان نامه دانشجویان دکتری
 • ثبت نام و انتخاب واحد گروهی دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به حق التدرس اساتید و کارشناسان مدعو

خانم لیلی داوند

کارشناس آموزشی

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت سازمان های دولتی
 شماره تماس: ۳۸۳۲۳۱۶۹-۰۸۳

نمابر:۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳

کدپستی:۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴
 

شرح وظایف


 
 • انجام امور انتخاب واحد دانشجویان
 • انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات
 • انجام امور مربوط به سیستم گلستان ( شورا دانشجویی، مشروطی و ...)
 • شرکت در جلسات دفاع و ثبت نمره پایان نامه دانشجویان دکتری
 • ثبت نام و انتخاب واحد گروهی دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به حق التدرس اساتید و کارشناسان مدعو