نحوه بررسی و اقدام برای تصویب پروپوزال (پیشنهاده پارسا) در دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

نحوه بررسی و اقدام برای تصویب پروپوزال (پیشنهاده پارسا) در دانشکده

دامپزشکی از تاریخ 1402/06/01 طبق فایل زیر میباشد.

جهت دریافت فایل کلیک کنید


 

آخرین اخبار