بازدید مدیر امور عمرانی و خدمات فنی دانشگاه از دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این نشست که با حضور مدیر امور عمرانی و خدمات فنی دانشگاه و کارشناسان دفتر فنی با مسئولین دانشکده دامپزشکی در سالن جلسات دانشکده برگزار شد، نیازمندی ها و مشکلات عمرانی دانشکده دامپزشکی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه دکتر صمد علی محمدی سرپرست دانشکده دامپزشکی گزارش مبسوطی از نیازمندی های دانشکده و پروژه های نیمه تمام ارائه داد.

سپس دکتر هادی چراغی معاون اجرایی دانشکده با ارائه گزارشی، مشکلات عمرانی دانشکده را برشمرد و خواستار برطرف شدن طرح های نیمه تمام شد.

در ادامه دکتر سعید مرادی در خصوص تکمیل پروژه های دانشکده قول مساعدت داد در پایان از طرح ها و اماکن دانشکده بازدید به عمل آمد.

روابط عمومی دانشکده دامپزشکی از حسن نظر آقایان دکتر سعید مرادی، مهندس رستمی، مهندس کرمی، مهندس خزایی و مهندس امیریان کمال تشکر را دارد.

آخرین اخبار