کارگاه آشنایی با آناتومی اندام های حرکتی اسب مورخ 1402/04/01 در محل دانشکده دامپزشکی با حضور اساتید دانشکده دامپزشکی و کشاورزی، دانشجویان این دانشکده و پرورش دهندگان اسب با همکاری انجمن نژادی اسب کرد از ساعت 9 صبح الی 7 عصر  برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر علی محمدی رئیس دانشکده دامپزشکی ضمن خوش آمد گویی به لزوم برگزاری چنین کارگاهایی پرداخت و از برگزارکنندگان این کارگاه تشکر کرد.

در این رویداد بیش از نود نفر شرکت کننده از سراسر کشور حضور داشتند که با تدریس اساتید برجسته کشوری  برگزار شد.

در بخش تئوری این کارگاه مباحث شناخت اندام های حرکتی و آناتومی کاربردی اسب مطرح شد.

در ادامه، پس از صزف نهار و پذیرایی، بخش عملی در فارم و کلینیک دانشکده با هدف آشنایی عملی و کاربردی برای اصلاح سم و نعل بندی در کنار ارتوپدی اندام ها برگزار شد.

آخرین اخبار