ارتقاء رتبه علمی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی  یازدهمین و دوازدهمین نشست از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه،25 بهمن ماه 1402، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌ رازی و دانشگاه صنعتی برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، دکتر نادر گودرزی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی از مرتبه علمی استاد یار به دانشیار ارتقاء یافت.

ارتقاء مرتبه علمی دکتر نادر گودرزی از استادیاری به دانشیاری که نشان از تلاش و پشتکار ایشان در عرصه آموزش و پژوهش است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و در ادامه این مسیر علمی، آرزوی موفقیت، سربلندی و توفیقات روزافزون  برای ایشان داریم.

آخرین اخبار