کسب رتبه اول آموزش دانشکده دامپزشکی در بین دانشکده های دانشگاه رازی - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 آموزش دانشکده دامپزشکی در بین دانشکده های  دانشگاه رازی حائز رتبه اول گردید.

 


 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار