چهارمین جلسه شورای فرهنگی دانشکده امروز دوشنبه 6 آذر ماه 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی برگزار شد.

آخرین اخبار