نشست دبیران انجمن های علمی دانشکده دامپزشکی با مسئولین فرهنگی دانشگاه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی برگزار شد.

در این نشست، دبیران انجمن های علمی دانشکده مسائل و مشکلات را توضیح دادند و مسائل مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

آخرین اخبار