عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان - دانشکده دامپزشکی

دکتر یاسر شهبازی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی دانشکده دامپزشکی دکتر یاسر شهبازی با 1551 استناد در حوزه علوم کشاورزی در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفت.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان و جامعه ی دانشگاهی در تداوم این موفقیت ها.

 

 

آخرین اخبار