معرفی دانشکده 

 بسمه تعالی


دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را با عنوان آموزشکده دامپزشکی و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی آغاز نمود. دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال ۱۳۸۱ در آموزشکده دامپزشکی دایر گردید و نهایتاً در سال ۱۳۸۶ با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی، آموزشکده دامپزشکی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی ارتقاء یافت. در حال حاضر دانشکده دامپزشکی در مقطع دکترای عمومی دامپزشکی، کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی و دستیاریی مامایی و بیماری های تولید مثل دام  دامپزشکی دانشجو می پذیرد. ساختمان های دانشکده دامپزشکی مشتمل بر ۷۰۰۰متر مربع بوده وامکانات آموزشی دانشکده در حال حاضر شامل کلاسهای آموزش تئوری، آزمایشگاه های آموزشی وتشخیصی شامل: بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، میکروب شناسی و قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی، انگل شناسی، بافت شناسی و آسیب شناسی،کلینیکال  پاتولوژی،  بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و آبزیان ، آزمایشگاه مرکزی، سالن تخصصی آناتومی وکلینیک تخصصی دامپزشکی ( خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی) می باشد. آموزش علوم دامپزشکی در مقاطع مختلف در سه بخش تئوری، آزمایشگاهی و درمانگاهی صورت می پذیرد و ارائه دروس در قالب گروه های آموزشی علوم پایه، پاتوبیولوژی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و آبزیان و علوم درمانگاهی سازماندهی گردیده است.ساختمان جدید درمانگاه تخصصی دامپزشکی نیز به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع هم اکنون در حال ساخت می باشد که انشاالله تا بهار سال ۱۴۰۰به بهره برداری خواهد رسید. دانشکده در حال حاضر دارای ۲۲ عضو هیات علمی تمام وقـــت می باشد که ۳ نفر از آنها  در مرتبه دانشیاری و ۱۸ نفر دیگر استادیار می باشندهمچنین تعداد ۷ نفر کارشناس اساتید را در امر آموزش یاری می نمایند.

رشته ها و مقاطع تحصیلی

  •  دکتری تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل و دام
  •  
  •   دکتری عمومی دامپزشکی
  •  
  •  کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی
  •  
  •  کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
  •  
  •  کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

ساختمان جدید

درمانگاه

ساختمان قدیم

ساختمان جدید