گروه مهندسی مکانیک

برنامه امتحانات پایان ترم پردیس فنی مهندسی

786

برنامه امتحانات دانشکده فنی مهندسی

2527

اطلاعیه آموزش نیمسال دوم 1403

900

شیوه نامه اجرایی مشوق های خدمتی

5571

تبریک به مناسبت ارتقا مرتبه علمی دو تن از اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی

6889

اطلاعیه برنامه بورسیه بانک توسعه اسلامی

7169

اطلاعیه مدرسه زمستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

8043

اطلاعیه امریه سربازی

8459

سری سوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

8338

سری دوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

8470

لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

8308

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه نیشابور

7982

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان

7788

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تربت حیدریه

7471

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

7279

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود

7053

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

6852

اطلاعیه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون ورودي در سال تحصيلي 1403-1404

6673

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1404

6568

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه

5045

اطلاعیه ها