برنامه های هفتگی ، امتحانات و چارت دروس گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چارت ارشد و دکتری
برنامه هفتگی تمامی دروس (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)
برنامه امتحانات تمامی دروس (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)
چارت کارشناسی مهندسی کامپیوتر