مدیریت و معاونین دانشکده


دکتر مزدک رادملکشاهی

ریاست دانشکده

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

دکترای مهندسی برق - الکترونیک

مرتبه علمی : استادیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
ایمیل: m.malekshahi@razi.ac.ir

تلفن : ۳۴۳۴۳۱۹۹-۰۸۳

فکس : ۳۴۳۴۳۱۹۴-۰۸۳

دکتر افشین اقبال زاده

معاونت پژوهشی و اجرایی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

دکترای مهندسی عمران

مرتبه علمی : دانشیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران
تلفن: ۳۴۳۴۳۱۹۳-۰۸۳

فکس: ۳۴۳۴۳۱۹۴-۰۸۳

 پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی
بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
پیگیری اجرای مقررات اداری مالی و سایر دستورالعمل های اداری و مالی
تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه
هدایت و نظارت بر انجام فعالیتهای فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه
سایر وظایف محول از طرف ریاست دانشکده


دکتر ثمین روانشادی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

دکترای مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

یمیل: ravanshadi[at]razi.ac.ir

تلفن : ۳۴۳۴۳۰۴۲-۰۸۳ 

- اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب
 - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 - نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
 - تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی
 - رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی
 - ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها
 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
 - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 - تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 - ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 - ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط
 - نظارت بر اجرای آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 - شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

محمد امجدیان

مسئول دفتر حوزه ریاست

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : حسابداری 
تلفن: ۳۴۳۴۳۱۹۳-۰۸۳

فکس: ۳۴۳۴۳۱۹۴-۰۸۳

 -دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده

 -انجام امور کارشناسی مربوطه و نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی

 -هماهنگی و تنظیم ساعات ملاقات پرسنل و اعضای هیات علمی با رئیس دانشکده

 -برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل وخارج و بالعکس.

 -آماده کردن پیشینه ها و پرونده های مربوط به کمیسیونها،نشست ها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 -آگاه کردن اعضای شرکت کننده  از نشستها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 -تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت.

 -رابط روابط عمومی دانشکده.

 -انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده.