گروه مهندسی شیمی - نفت

مراحل انجام درخواست حذف پزشکی درس

135

برنامه آزمون جامع دانشکده فنی مهندسی (اصلاحیه)

306

اطلاعیه مهمانی و نقل و انتقال

718

شماره تماس های واحد های آموزش دانشکده فنی مهندسی

1569

برنامه و محل برگزاری امتحانات دانشکده فنی مهندسی

2056

تبریک به مناسبت ارتقا مرتبه علمی سه تن از اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی

1849

پژوهشگران برتر پر استناد یک درصد جهان در دانشکده فنی مهندسی

2178

پژوهشگران پر استناد برتر دو درصد جهان در دانشکده فنی مهندسی

1999

پژوهشگران برگزیده دانشکده فنی مهندسی

2138

برنامه های هفتگی ترم 4011 دانشجویان نوورود (کارشناسی)

5123

برنامه های هفتگی و امتحانات ترم 4011

4611

شماره تماس گروه های آموزشی و واحد های اداری دانشکده

3072

کارگاه بررسی مکانیزم توزیع / تجمع نانو ذرات در نانو کامپوزیت های پلیمری تولید شده در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی

2082

برنامه زمانبندی مصاحبه های دکتری

4148

کارگاه آموزش کاربردی در آلمان

3597

کارگاه پیچیدگي زماني در عملکرد مغز انسان: مفاهیم و کاربردها

3700

شماره تماس های گروه های آموزشی جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه های دکتری

3498

بازدید جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی از تاسیسات واحد بهره برداری نفت سرکان و ماله کوه

2430

برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی از تاریخ 14 فروردین

2763

دوره آشنایی با مصادیق مالکیت فکری (اختراعات)

1928

اطلاعیه ها ی گروه