آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 • کمیته تشخیص

  کاربرگ ۱ کمیته تشخیص
  مصوبه جهتدهی با پایاننامه های تحصیلات تکمیلی
  کاربرگ 2 کمیته تشخیص
  کاربرگ 3 کمیته تشخیص
 • آیین نامه و فرم های انتشارات کتاب

   تألیف 
  نامه انتشارات
  مدارک لازم برای ترجمه
  ترجمه
  تعهد تحویل اثر
  مدارک لازم برای استعلام ترجمه
  آیین نامه
  مدارک لازم برای تالیف
  فرآیند پذیرش آثار در انتشارات دانشگاه رازی
 • کاربرگ های تسویه حساب پژوهانه

  فرم تسویه حساب پژوهانه
  شرح هزینه های انجام شده از محل اعتبار پژوهانه
  تسویه حساب پژوهانه (اقلام مصرفی)
  صورتجلسه انجام هزینه های پرسنلی از محل اعتبار پژوهانه
  تسویه حساب پژوهانه(مقاله و طرح پژوهشی)
 • فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی

   JCR ۲۰۱۷
   JCR ۲۰۱5
   JCR ۲۰۱2
   JCR ۲۰16
   JCR ۲۰۱4
   JCR ۲۰۱1
   jcr-aif-mif-۲۰۱۶
   JCR ۲۰۱3
   JCR ۲۰۱0
  scopus ۲۰۱۶
  title_list SCOPUS ۲۰۱۵
   فهرست نشریات معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۷ 
  بلک لیست اسفند ۹۶
   نشریات معتبر وزارت بهداشت_ ۲۴/۰۹/۲۰۱۷
   فهرست نشریات معتبر وزارت علوم آذر ۹۷
  گزارش استنادی نشریات
  نشریات معتبر وزارت بهداشت_۲۰۱۷-۰۶-۲۱
 • فایل های پژوهشی

  شیوه نامه GRANT
  راهنمای کم کردن حجم فایل
  بروزرسانی صفحه شخصی اساتید
  نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان
    کاربرگ شرکت در جلسات گروه- کد خدمت ۸۲ 
  ابلاغیه اعتبار پژوهانه
  راهنمای سامانه پژوهشی گلستان
  کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹۵
   فرم تعیین امتیاز برای کتاب
    مراحل پذیرش نمونه
  راهنما ی گزارش GRANT
  فرم تسویه حساب پژوهانه پردیس
  شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی
   شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی 
 • فرصت مطالعاتی

  گزارش نامه آیین نامه ارتقا
  جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی
  شیوه نامه فرصت مطالعاتی
  گزارش نامه فرصت مطالعاتی
 • فرم های تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

  شیوه نامه ارتقاء۲
  آیین نامه ترفیعات جدید
  خلاصه جداول عمودی آموزشی (۱)
  آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - جدید
  فرم احتساب سنوات (۱)
  خلاصه جدول افقی آموزشی (۱)
  شناسنامه علمی و صورتجلسات (۱)
  جدول آموزشی۱۱.۱۵ (۱)
  فرم های نظرخواهی آموزشی (۱)
  جداول شاخص امتیازدهی آموزشی (۱)