گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

امیرحسین علی بیگی
مدیر گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
دانشیار

راه های ارتباطی با گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی و آموزش دانشکده از طریق ارسال پیام در واتس آپ 

شماره آموزش پردیس کشاورزی: 
                                             ۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹ 
آی دی تلگرام:                                                                    @Pardis_Razi
آدرس کانال اموزش:                                             @keshavarzi_edu_razi 
گروه ترویج و آموزش کشاورزی:     ۰۹۰۳۴۷۷۴۸۰۰    (فقط جهت ارسال پیام)

 

شماره تماس جهت مصاحبه دکتری:    خانم دکتر مرادی  09188338693

کارشناسان گروه:

دکتر خدیجه مرادی


تاریخچه گروه

گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی در سال ۱۳۷۳ و در محل گروه زراعت افتتاح و با پذیرش ۳۲ دانشجو در رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی (روزانه) و در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. سپس در سال ۱۳۷۴ با پذیرش ۳۴ دانشجو گروه ترویج اقدام به جذب دانشجو در دوره‌ای شبانه رشته مذکور نمود. در سال ۱۳۷۶ گروه ترویج با تغییر مکان به محل فعلی (طبقه چهارم ساختمان اداری) منتقل گردید. گروه ترویج در سال ۱۳۷۶ و برای اولین بار در کشور و با جذب ۴ دانشجو از طریق آزمون تحصیلات تکمیلی اقدام به تأسیس رشته مهندسی توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد کرد. گروه ترویج و آموزش کشاورزی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار در مقطع کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی اقدام به جذب ۹ نفر دانشجو (۶ نفر روزانه و ۳ نفر شبانه) نمود و در سال ۱۳۸۹ اقدام به جذب ۴ نفر دانشجوی دکتری در رشته توسعه کشاورزی کرد. دکترای ترویج کشاورزی نیز در سال تحصیلی ۹۱ مصوب و برای بار اول ۵ دانشجو در این مقطع پذیرفته شد. گروه ترویج در حال حاضر دارای ۸ نفر هیأت علمی ( ۴ دانشیار و۴استادیار می باشد. گروه ترویج دارای یک کارشناس آموزشی نیز می باشد.
بازدید از مراکز خدمات، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی جهاد کشاورزی، بازدید از واحدهای سمعی و بصری سازمان صدا و سیما، انتخاب واحدهای تولیدی مجتمع و گسترده کشاورزی- روستایی و بررسی همه جانبه واحد، ارائه گزارش های مستند از فعالیت های تشکل های غیر دولتی، اجرای پروژه های گوناگون به منظور افزایش مهارت‌های دانشجویان، شناسایی روستاها در زمینه وضعیت جغرافیایی و مرفولوژیک روستا، ساختار قدرت در روستا و ترسیم هرم قدرت در آنجا، شناسایی رهبران محلی و ویژگی های آنها، وضعیت روستاها به لحاظ دموگرافیک، بررسی وضعیت عمرانی روستا و امکانات موجود در آن ونیازهای عمرانی روستا، جایگاه شورای اسلامی روستا در بین مردم، رابطه ی اعضای شوری اسلامی با مردم روستا، ارتباط شورای اسلامی با نهادهای خارج از روستا، ماهیت دهیار و عملکرد و جایگاه آن در بین مردم روستایی، شناسایی نظام های زمین داری حاکم بر روستا، سابقه تشکل و تعاونی در بین مردم روستا و تعیین نوع تعاونی ها و تشکل های فعال و غیر فعال در روستا، بررسی نظام های تولیدی در روستا و تعیین نظام غالب و ویژگی های آن، روش های کشاورزی و تعیین نوع محصولات غالب و رایج در روستا، مشکلات موجود در روستا در رابطه با کشاورزی (وضعیت آب، وضعیت خاک، وضعیت توپر گرافیک، الگوهای کشت، وضعیت درآمدی کشاورزان، سطح دانش و مهارت های آنان و نیازهای آموزشی کشاورزان)، شناخت سایر فعالیت های غیر کشاورزی مردم روستا، وضعیت زنان روستا (درآمد، جایگاه اجتماعی، نوع فعالیت ها اعم از اجتماعی و تولیدی)، وضعیت جوانان روستا و نوع فعالیت ها و چگونگی اشتغال آنان در روستا و دیدگاه های آنان نسبت به مهاجرت و یا حضور در روستا، بازدید از برنامه های ترویجی اجرا شده در منطقه و گزارش مستند از برنامه اجرایی آن فعالیت، آشنا ساختن دانشجویان با طرز تهیه اسلاید، عکس، ترانس پارنس آموزشی، نحوه تهیه فیلم‌های ویدئویی آموزشی، آشنا ساختن آنان با وسایل و تجهیزات کمک آموزشی الکترونیک و غیر الکترونیک، ارزیابی کاربرد وسایل سمعی و بصری در موقعیت های آموزشی رسمی، غیر رسمی و آزاد، ارزیابی فرآیندهای کلی مدیریتی واحدهای اداری مرتبط به کشاورزی (مرکز خدمات، مرکز آموزشی، مرکز ترویجی و ...). جمع آوری اطلاعات از بزرگسالان، نیاز سنجی آموزشی و تهیه برنامه آموزشی برای همان گروه، بازدید از هنرستانها، مراکز و دبیرستان ها و آموزشکده های کشاورزی به منظور بررسی برنامه‌های آموزش کشاورزی، آشنایی با انواع منابع علمی، نحوه‌ی ویرایش مقالات و تهیه مقالات فنی و ترویجی و تهیه برنامه‌های آموزشی برای مدارس کشاورزی و یا برنامه‌های کار و دانش، کلاس‌های آموزشی و ترویجی همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت‌های عملی و گنجاندن این فعالیت‌ها به عنوان کار عملی در کنار دروس تئوری در قالب مقاله درسی و... انجام بازدیدهای علمی و شرکت دانشجویان در کلاس های ترویجی مراکز خدمات از جمله فعالیت هایی است که گروه ترویج برای ارتقاء سطح دانش علمی و مهارت‌های عملی دانشجویان گروه انجام داده و می دهد.
مقاطع تحصیلی :
کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی
کارشناسی‌ارشد توسعه روستایی، ترویج و آموزش کشاورزی
دکتری توسعه کشاورزی، ترویج کشاورزی

انتشار خلاصه اجرایی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی گروه ترویج و آموزش کشاورزی در بازه زمانی ۲۰ ساله (۱۴۰۰-۱۳۸۱)