آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه رازی کرمانشاه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی

 

تلفن: ۳۸۳۲۴۸۲۰-۰۸۳

info[at]razi.ac.ir

ارتباط با ما