تاریخچه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

دانشکده کشاورزی جزء قدیمی­‌ترین واحدهای دانشگاه رازی می­‌باشد که در سال ۱۳۶۱ به ­‌عنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود. و در حال حاضر دارای ۵ گروه آموزشی شامل: ( مهندسی مکانیک بیوسیستم، گیاه پزشکی، علوم مهندسی خاک، منابع طبیعی و ترویج و آموزش کشاورزی) می‌باشد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی می‌باشد که در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد. گروه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می پذیرد.
 

دکتر قاسمپور 
 

مرتبه علمی: -
گروه آموزشی:

دکتر منوچهر سوری
 

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: علوم دامی

دکتر مولاناپور
 

مرتبه علمی: -
گروه آموزشی: -

دکتر حسین آگهی
 

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی ترویج

دکتر محمد مهدی معینی
 

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: علوم دامی

دکتر عبدالحمید پاپ زن
 

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی ترویج

حامد کرمی شبانکاره
 

مرتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: علوم دامی

دکتر سعید جلالی هنرمند
 

مرتبه علمی: دانشیار.گروه آموزشی: مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر فردین هژبری
 

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: علوم دامی

شهاب قاضی هرسینی
 

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: علوم دامی

دکتر علی بهشتی آل آقا
 

مرتبه علمی: استادیار
گروه  آموزشی: مهندسی علوم خاک