معرفی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی جزء قدیمی­‌ترین واحدهای دانشگاه رازی می­‌باشد که در سال ۱۳۶۱ به­‌عنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود.
سپس با گسترش گروه‌ها و رشته­‌های تحصیلی به‌­صورت دانشکده درآمد و در سال ۱۳۹۰ به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با ۳ دانشکده شامل: دانشکده علوم و مهندسی­‌کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی تبدیل شد.
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی است که در زمینه­‌های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد.
گروه­‌های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌­ارشد و دکتری در گرایش‌های مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می‌­پذیرد.

تعداد اساتید :  
استاد : ۱ نفر
دانشیار: ۹ نفر
استادیار: ۲۲ نفر

گروه ترویج و آموزش کشاورزی مقاطع تحصیلی: 

کارشناسی: ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد: توسعه روستایی، ترویج و آموزش کشاورزی

دکتری:  توسعه کشاورزی، ترویج کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

۹۲

۳۹

۳۵

گروه گیاه پزشکی: 

مقاطع تحصیلی :

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی  
کارشناسی ارشد: حشره­ شناسی کشاورزی-بیماری ­شناسی گیاهی  
دکتری تخصصی (Ph.D): حشره ­شناسی کشاورزی

گیاهپزشکی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

۱۰۲

۴۸

۱۶

 

گروه علوم و مهندسی خاک: 

مقاطع تحصیلی : 

کارشناسی: علوم و مهندسی خاک  
کارشناسی ارشد: رشته مدیریت منابع خاک (با گرایش های تحصیلی: فیزیک و حفاظت خاک، و منابع خاک و ارزیابی اراضی) 
رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (با گرایش های تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک، و بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)  
دکترا: -

علوم و مهندسی خاک

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

۱۱۴

۳۳

-

 

گروه منابع طبیعی:

مطلب مربوط به گروه منابع طبیعی را در اینجا وارد کنید.

 

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم: 

مطلب مربوط به گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم را در اینجا وارد کنید.