61133
در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه رازی برگزار شد

جلسه ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه رازی

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی در تاریخ 1402/08/16 جلسه ای با حضور آقای دکتر دادفر (معاون محترم آموزش)، آقای دکتر میرزایی‌قلعه(مدیرکل محترم آموزشی)، و سایر همکاران حوزه معاونت آموزشی تشکیل شد. در این جلسه همکاران محترم به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص افزایش کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان را مطرح نمودند. 


شناسه : 10742986

آخرین اخبار