مدیریت برنامه ‎ریزی و توسعۀ آموزش دانشگاه رازی کرمانشاه

مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش
استادیار دانشکده فنی مهندسی
پست الکترونیکی:rajabzadeh@razi.ac.ir
تلفکس : ۳۴277618-۰۸۳
معاون مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش
   تلفن : ۳۴274579-۰۸۳
        تلفکس : ۳۴274581-۰۸۳

مدیریت برنامه ریزی و توسعۀ آموزش زیر مجموعۀ بلافصل معاونت آموزشی دانشگاه است. وظایف اصلی این مدیریت برنامه ریزی و توسعۀ آموزش و همچنین بازنگری مداوم برنامه های آموزشی در جهت سیاست‎های کلان ملّی و منطقه ‎ای حاکم بر نظام آموزش عالی کشور است. این مدیریت بازوی برنامه ‎ریزی و نظارتی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای بهبود فرایند آموزش، پژوهش و مهارت‌آموزی در دانشگاه است؛ بطوری‌که منجر به ارتقای فرایند آموزش در کلیۀ دانشکده ­ها، مقاطع تحصیلی و گروه‎های آموزشی دانشگاه شود.

به جز امور محوّل مرتبط از مدیران بالادستی، اهم وظایف مدیریت برنامه‎ ریزی و توسعۀ آموزش دانشگاه رازی در سه محور زیر قابل بیان است:

 

محور اوّل: برنامه ­ریزی آموزشی

محور دوم: پایش وضعیت آموزش

محور سوم: هدایت تحصیلی و اشتغال

محور چهارم: دبیرخانه شورای آمایش آموزش عالی استان

گروه های مرتبط

گروه برنامه ریزی آموزش
گروه پایش آموزشی
گروه آموزشهای آزاد، مهارتی و مجازی
دبیرخانه شورای آمایش و آموزش عالی