مدیریت امور آموزشی

مدیر امور آموزشی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
پست الکترونیکی : 

e.mirzaee@razi.ac.ir

تلفکس : ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۸۱
معاون مدیر امور آموزشی
تلفن : ۰۸۳۳۴۲۷۴۵79
تلفکس : ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۸۱

این اداره انجام  امور آموزشی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی را با همراهی ادارات آموزش دانشکده ها بر عهده دارد. غالب این امور شامل برنامه ریزی دروس عمومی، معارف و پایه، پذیرش و ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و میهمان یا انتقالی، انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و صدور مدارک و تائیدیه تحصیلی، نظارت بر انتخاب واحد دانشجویان  ، نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی و امتحانات پایان ترم،  نظارت بر ثبت نمرات و  محاسبه حق التدریس اساتید می باشند.

مدیریت و کلیه همکاران ادارة کل امور آموزشی دانشگاه ضمن اجرای ضوابط  وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، کمیسیون موارد خاص، تلاش می نمایند که در فرآیند ورود و خروج دانشجویان و دانش آموختگان از ابتدای ثبت‌نام، حین تحصیل و فراغت از تحصیل، تمامی امور با دقت و حساسیت مضاعف انجام شود.

ادارات تابعه

اداره پذیرش و پشتیبانی امور آموزشی
اداره دانش آموختگان و سوابق تحصیلی
اداره رایانه و  پشتیبانی سامانه جامع آموزشی
امور حق التدریس - هیات علمی