عنوان جدید

                                               معرفی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه رازی کرمانشاه

لیلا پروینی
مسئول استعدادهای درخشان

تلفن :

 08334274511 08334274513

فاکس :

 08334274581

 

بدون تردید آینده هر کشوری به شرط تداوم تلاش‌ها و شکوفاتر کردن استعدادهای جوانان مبتکر و خلاق تضمین می‌شود؛ به همین دلیل در بسیاری از نظام‌های آموزشی کشورهای پیشرفته جایگاه و برنامه‌های خاصی برای شناسایی و کمک به شکوفایی این استعدادها در نظر گرفته شده است. بدیهی است افرادی که دارای توان و استعداد بیشتری هستند، باید مورد توجه قرار گیرند و از نیروهای خلاق و سازنده آنان بهره برداری مناسب‌تر و شایسته‌تری صورت گیرد.
یکی از چالش‌های فراروی چنین حرکتی، فراهم آوردن موقعیت‌هایی است که این استعدادها مجال رویش یابند و از این رو یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر شناسایی و تربیت استعدادهای جوانان این مرز و بوم بوده است.
در سند چشم‌انداز توسعه کشور، آموزش عالی به عنوان یکی از نهادهای اصلی تربیت نیروهای خلاق و مبتکر در کشور مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مورخ  1375.09.06 با هدف شکوفاسازی استعدادهای درخشان در آموزش عالی، شورایی با عنوان «شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی» را تشکیل داد.
عمده اهداف این شورا عبارت بودند از:
ـ تعیین سیاست‌ها و راهنمایی های عملیاتی به منظور شکوفاسازی استعدادهای درخشان در آموزش عالی
ـ تصویب طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های آموزشی خاص استعدادهای درخشان
ـ تعیین ضوابط و معیارهای انتخاب دانشگاه‌ها و مراکز اجرایی
ـ صدور مجوز اجرای برنامه‌های خاص استعدادهای درخشان به دانشگاه‌ها و مراکز واجد شرایط
ـ نظارت بر نحوۀ اجرای برنامه‌های مصوب و ارزیابی اثربخشی اجرای برنامه‌ها و ...
پس از تصویب کلیات طرح شکوفاسازی و جذب استعدادهای درخشان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامۀ طرح تشکیل دفتر استعدادهای درخشان در دانشگاه‌ها شکل گرفت و این دفتر درحوزۀ معاونت آموزشی دانشگاه‌های مختلف تأسیس شد.
دانشگاه رازی نیز از اوایل سال تحصیلی ۷۹ دفتر استعداد درخشان را در حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه راه‌اندازی نمود که هدف اصلی از تشکیل این دفتر، جذب، شناسایی، حمایت و هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان و اعتلای سطح علمی آنان است.