همکاران معاونت آموزش

               معاونت آموزش :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
دکتر سجاد دادفر
معاون آموزشی
083-34274511
083-34274513
12

               مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه
مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی
083-34274511
083-34274513
13
شعله علیخانی
معاون مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی
083-34274511
083-34274513
255
حسین رضایی
مسئول دفتر
083-34274511
 083-34274513
11

               مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
دکتر امیر رجب زاده
مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش
083-34277618
265
محمدرضا شمسی پور
معاون مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش
083-34274579
083-34274579
15
محمد امجدیان
مسئول دفتر 
083-34277618
265

               دفتر استعدادهای درخشان :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
لیلا پروینی
مسئول استعدادهای درخشان
083-34274581

               اداره ثبت نام و پذیرش کارشناسی :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
فرزاد جراره
رئیس اداره ثبت نام و پذیرش
083-34274579
16
سیاوش عراضی
کارشناس آموزش
083-34274579
17
برزو سلیمانی
کارشناس آموزش
083-34274579
17
افشین باباجانی
کارشناس آموزش
083-34274579
17

               اداره ثبت نام و پذیرش تحصیلات تکمیلی :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
مهران چقاکبودی
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
083-34277618
3
غلامعلی رضایی
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
083-34277618
4
یوسف حیدری
کارشناس مسئول آموزش
083-34277618
2

               اداره فارغ التحصیلان کارشناسی :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
حسین قاسم پور
رئیس اداره فارغ التحصیلان
083-34274579
083-34274512
19
خانم حیدری نیکو
معاون اداره فارغ التحصیلان
083-34274579
18
خانم رضایی
کارشناس آموزش
083-34274579
18
شاهپور جنگجو
کارشناس آموزش
083-34274579
083-34274512
19
وحید رزلانسری
کارشناس آموزش
083-34274579
083-34274512
18

               اداره فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
کوثر محمدی
کارشناس مسئول دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
083-34278990
-
محسن زنگنه
کارشناس دانش آموختگان
083-34277618
1

               اداره رایانه و پشتیبانی آموزشی :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
شماره اتاق
تصویر
فرهاد سیاه کمری
رئیس اداره رایانه
083-34274579
21
218
علی محمد گمار
سرپرست دوره های شبانه
083-34274579
23
219
احمدرضا سلیمی
کارشناس مسئول آموزش
083-34274579
22
219
محمدرضا دانایی فر
کارشناس مسئول آموزش
083-34274579
22
219

               بایگانی :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
علی اصغر حبیبی
مسئول بایگانی کارشناسی
083-34274512
249
جواد رضایی
مسئول بایگانی تحصیلات تکمیلی
083-34274512
249

             هیأت‌علمی و حق‌التدریس :

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
بهاره زندی مهر
کارشناس مسئول سامانه حق‌التدریس
083-34277464
217