صدور گواهی اشتغال به تحصیل

مراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل

مراحل انجام کار:

  1.  از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر از طریق پردازش ۱۲۴۶۰ درخواست خود را به‌طور کامل ثبت نمایید.
 
  1. از ساعت ۱۴ به بعد از طریق گزارش ۱۲۵۱ نسبت به پرینت گواهی اشتغال به تحصیل اقدام نمایید.


نکات مهم:

الف) لطفاً از مراجعۀ حضوری جهت پیگیری خودداری شود؛ تمامی درخواست‌ها به‌صورت روزانه بین ساعات ۱۲ الی ۱۴ بررسی و تأیید خواهند شد.
ب) با اجرای گزارش ۱۲۵۱ گواهی‌های قبلی شما (به ترتیب از قدیم به جدید) نیز نمایش داده می‌شوند که برای پرینت جدیدترین آن‌ها، لازم است به آخرین صفحۀ گزارش مراجعه نمایید.
ج) چنانچه مایل هستید این گواهی را در کاغذ آرم‌دار دانشگاه چاپ کنید، می‌توانید فایل کاغذ آرم‌دار را از اینجا دانلود نمایید.
د) گواهی صادره دارای امضا و مهر الکترونیکی است؛ چنانچه نیاز به مهر زنده در ذیل آن بود، به واحد "از من بپرس"  واقع در ورودی همکف سازمان مرکزی دانشگاه رازی مراجعه نمایید.