اداره پذیرش و پشتیبانی امور آموزشی

شرح وظایف

۱. برنامه ریزی جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی از طریق آزمون سراسری و افراد معرفی شده به صورت متفرقه

۲. بررسی و رسیدگی به  درخواستهای دانشجویی ارجاع شده  و طرح درخواست‌ به جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه

۳. بررسی درخواست‌های انتقال و مهمان و دانشجویان دانشگاه‌های دیگر

۴. بررسی درخواست‌های انتقال، تغییر رشته دانشجویان

۵. بررسی و صدور احکام مرخصی، انصراف، محروم از تحصیل

۶. انجام امور مقدماتی کمیسیون بررسی موارد خاص 

۷. انجام هماهنگی‌های لازم برای تغییرات و اعمال مقررات در سیستم جامع آموزشی دانشگاه

۸. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان


امور مربوط به اداره پذیرش و ثبت نام:

اداره پذیرش و ثبت نام

فرزاد جراره
رئیس اداره پذیرش و ثبت نام
اتاق: ۲۰۴
شماره تماس:  ۳۴۲۷۴۵۷۹-۰۸۳
سیاوش عراضی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
اتاق: ۲۰۴
افشین باباجانی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
اتاق: ۲۰۴
برزو سلیمانی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
اتاق: ۲۰۴
روح انگیزحیدری نیکو
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
اتاق: ۲۰۴

آیین نامه ها

 آئین نامه کارشناسی ورودی  ۹۱
 آئین نامه کارشناسی ورودی  93
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
آئین نامه مقررات آموزشی برای دانشجویان تمامی مقاطع ورودی های 1402 و به بعد