تسویه حساب 

درخواست تسویه حساب دانش‌آموختگان

  • پس از ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه میز خدمت پورتال دانشگاه، ثبت درخواست تسویه حساب را در سامانۀ میز خدمت به آدرس razi.ac.ir
  • پیگیری مراحل تسویه حساب و رفع نقص‌های احتمالی که در همان سامانه قابل مشاهده است.
  • پس از پایان تسویه حساب پرونده جهت صدور مدرک به کارشناس مسئول فارغ التحصیلان تحویل می‌شود. زمان صدور مدرک از طریق سامانۀ میز خدمت به دانشجو اطلاع داده می‌شود.

درخواست تسویه حساب دانشجویان انصرافی، انتقالی، پایان مهمان یا اخراجی
 
  • پس از ثبت درخواست در سامانۀ میز خدمت پورتال دانشگاه، ثبت درخواست تسویه حساب در سامانۀ میز خدمت به آدرس razi.ac.ir
  • پیگیری مراحل تسویه حساب و رفع نقص‌های احتمالی که در همان سامانه قابل مشاهده است.

 


صدور مدرک