اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 100 از 442 نتیجه
از 9
 
سعید اویسی

سعید اویسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
توفیق اوسطی

توفیق اوسطی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 341
پست الکترونیکی: 
محسن اویسی موخر

محسن اویسی موخر 

استادیار
شماره تماس: 325
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 
آرش بیات

آرش بیات 

مربی
شماره تماس: 09188315339
اتاق: گروه عمران
پست الکترونیکی: 
محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکی: 
علی بافکار

علی بافکار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا باقری

علیرضا باقری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرامرز باقرآبادی

فرامرز باقرآبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه بختیاری

فاطمه بختیاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امید بختیاری

امید بختیاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا بختیاری

رضا بختیاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام بختیاری منش

الهام بختیاری منش 

استادیار
شماره تماس: ۴۲۸۰۰۹۲(۸۳۳)۹۸+
اتاق: دانشکده مهندسی معماری
پست الکترونیکی: 
علی بیدمشکی پور

علی بیدمشکی پور 

دانشیار
شماره تماس: 285
اتاق: 432
پست الکترونیکی: 
پردیس برومندان

پردیس برومندان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا برون

غلامرضا برون 

دانشیار
شماره تماس: 264
اتاق: 318
پست الکترونیکی: 
فاطمه بشی پور

فاطمه بشی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پرویز بشیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل بیگ زاده

خلیل بیگ زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهنوش بیگلری

مهنوش بیگلری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نجف بیگلری

نجف بیگلری (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین بنکداری

حسین بنکداری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کرم بهاری

کرم بهاری 

استادیار
شماره تماس: 258
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
ناصر بهپور

ناصر بهپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیومرث بهرامی

کیومرث بهرامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

روح اله بهرامی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صحبت بهرامی نژاد

صحبت بهرامی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی بهشتی آل آقا

علی بهشتی آل آقا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمشید بهین

جمشید بهین 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالحمید پاپ زن 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهراد پاک نژاد

مهراد پاک نژاد 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
موسی پرنیان

موسی پرنیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحسین پرنو

عبدالحسین پرنو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ارسلان پرواره

ارسلان پرواره 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قامت پرویزی

قامت پرویزی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد پویان مهر

مهرداد پویان مهر 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
مرتضی پور رضا

مرتضی پور رضا 

استادیار
شماره تماس: 00989187294584
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی پورعبدالله قهفرخی

مهدی پورعبدالله قهفرخی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لطیف پور کریمی

لطیف پور کریمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 114
پست الکترونیکی: 
وحید تادیبی

وحید تادیبی 

دانشیار
شماره تماس: Tel.98-83-34279265 Ext.222
اتاق: 67
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجتبی تاران 

دانشیار
شماره تماس: 323
اتاق: 433
پست الکترونیکی: 
مهدی تبریزی

مهدی تبریزی 

استادیار
شماره تماس: 255
اتاق: 339
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهران ترکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایوب تعاونی گیلان

ایوب تعاونی گیلان 

استادیار
شماره تماس: 08334274530 داخلی 231
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شجاع تفکری رضایی

شجاع تفکری رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی تقی زاده

علی تقی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدوحید تکوک

محمدوحید تکوک 

استاد
شماره تماس: 253
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
حمید توپچی نژاد

حمید توپچی نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی عمران
پست الکترونیکی: 
جعفر توکلی

جعفر توکلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج جباری

ایرج جباری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 100 از 442 نتیجه
از 9