صفحه نمایش استاد - پرتال اصلی دانشگاه رازی

عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ دانشگاه رازی

پردیس دانشگاه
محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی

دانشیار / گروه ادبیات عرب

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه اصفهان، زبان و ادبیات عرب

تماس

رایانامه: mnabiahmadi [at] razi.ac.ir
تعداد بازدید: 1893