اعضای هیات علمی

امیرهوشنگ اخویسی

change-logo

امیرهوشنگ اخویسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اجزاء محدود2 1414314 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
اندر کنش خاک وسازه 1414334 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 1414076 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
سازه های فولادی 1 1414086 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 1414070 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه