4723
دانشجویان منتخب بیست و ششمین المپیاد سراری سال 1400

اسامی نهایی نفرات اول تا بیستم، بیست و ششمین المپیاد 1400

نفرات اول تا بیستم، بیست و ششمین المپیاد 1400

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

محل الصاق عکس

1

زینب  یوسف وندی

حقوق

5

2

فرزانه پهلوانی

حقوق

15

3

مهدی طاهری گراوند

حقوق

20

4

صبا آهو خوش

روان شناسي

6

5

علی تاوسه

علوم اقتصادی

19

6

فرحناز نصرتی میر عزیزی

علوم جغرافيايي

14

7

حدیث نظری بانریوند

علوم جغرافيايي

20

8

یاشار نجفی

مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات)

8

9

فائز درگاهی

مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات)

17


شناسه : 1309351

آخرین اخبار