مسئول دفتر معاونت آموزشی

مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

تلفن : ۰۸۳۳۴۲۷۴۵11
         ۰۸۳۳۴۲۷۴۵13
داخلی : 255
فکس : ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۸۱

       شرح وظایف

 
  • دریافت نامه­ ها، اوراق، پرونده ­ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت
  • تفکیک و توزیع نامه ­ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری کردن آنها
  • انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده­ ها اوراق، نامه­ ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل مخصوص
  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاونت مربوط و تعیین ساعت ملاقات برای آنها
  • ابلاغ دستورات صادر معاونت مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها
  • آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسونها و جلسات و سمینارها برای اطلا ع و مطالعه قبلی معاونت
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آن ها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است

  • هماهنگی جلسات آموزش و کمیسیون ها

  • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل