معاونت آموزشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پست الکترونیکی : sdadfar @ razi.ac.ir
تلفکس : ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۸۱

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، وظیفة برنامه‌ریزی، اداره و هدایت همة امور آموزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، نظارت بر اجرای نیکوی مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی، تصمیم‌گیری دربارة مسائل آموزشی، سیاست‌گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم برای گسترش و پیشبرد کیفیّت آموزشی، اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آن‌ها و  امور مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه را در چارچوب موارد ذیل برعهده دارد:

 • ریاست شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛

 • دبیری شورای معاونان آموزشی منطقة 5 کشور؛

 • دبیری کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه؛

 • برنامه‌ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه‌های آموزشی و ارایة سیاست‌های کلّی آموزشی به هیأت رئیسة دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها پس از تصویب؛

 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی؛

 • بررسی آیین‌نامه‌های آموزشی و ارائة پیشنهادهای لازم به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و شورای برنامه‌ریزی آموزشی برای باز نگری و بهبود آن‌ها؛

 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به‌روزرسانی آن‌ها و کارآمدی آموزش؛

 • رسیدگی به برنامه‌های آموزشی دانشگاه و اظهار نظر دربارة تغییر یا توسعة آن‌ها؛

 • بررسی و اظهار نظر در خصوص راه‌اندازی رشته‌ها، مقاطع، دوره‌ها و گروه‌های آموزشی جدید، متناسب با نیاز؛

 • برنامه‌‌ریزی برای دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان به منظور استفادة هرچه بهتر از آیین‌نامه‌های مربوط؛

 • همکاری با وزارت متبوع درخصوص برگزاری آزمون‌های متمرکز سراسری؛

 • نظارت بر برگزاری امتحانات؛

 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی؛

 • نظارت بر بررسی پروندة دانش‌آموختگان در مقاطع گوناگون تحصیلی و تأیید دانشنامه‌های صادره؛

 • بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف؛

 • پایش محتوای علمی جزوه‌ها، کتاب‌ها و سایر موادّ آموزشی ارائه‌شده از جانب اعضای هیأت علمی، به منظور بررسی میزان اتطباق آن‌ها با سرفصل‌های مصوّب؛

 • ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اتّخاذ تصمیم دربارة مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت‌های علمی و عملی آنان؛

 • بررسی و تأیید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه؛

 • کسب اطمینان از اجرای نیکوی وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آن‌ها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها؛

 • اصلاح روش‌های کیفیّتی تدریس و فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش؛

 • ایجاد زمینة استفاده از فنّاوری‌های نوین و نرم‌افزارهای جدید و پیشرفته در فرآیندهای آموزشی؛

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی اعضای هیأت علمی؛

 • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی دانشکده‌های گوناگون و ارزیابی آن؛

 • ایجاد زمینة رشد و توسعة دولت الکترونیک و خدمات غیر حضوری در امور اداری حوزة آموزش؛

 • اعزام اعضای هیأت علمی به دوره‌های فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور، برای تقویت بنیة علمی کادر آموزشی؛

 • نظارت بر تهیة تقویم آموزشی دانشگاه و ابلاغ آن به دانشکده‌؛

 • نظارت بر تصویب عناوین پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و هدایت آن‌ها در مسیر برنامه‌های راهبردی دانشگاه و بالادستی؛

 • تعریف فرایندی فعالیت‌های آموزشی و اداری حوزه، برای شفاف‌سازی این فعالیت‌ها.