گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه


سرپرست گروه برنامه ریزی آموزشی 
استادیار دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
واحد برنامه ریزی و توسعه در چهارچوب بخش های زیر فعالیت دارد 
 

۱ - ارتقای کیفیّت آموزش:

 • ارائۀ الگوی کاربردی برای ارتقای کیفیّت آموزش و شاخص‌های آن در دانشکده­ها و گروه‎های آموزشی موجود دانشگاه متناسب با مصوبّات وزارت یا دانشگاه.
 • بررسی آیین‌نامه‌های آموزشی ابلاغی وزارت علوم و ارائۀ پیشنهاد تطبیقی در مورد آیین‌نامه‌های مذکور برای اجرا.

۲ - توسعه و تعدیل رشته و درس:

 • ایجاد بانک اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده از برنامه‌ها و درس‌های مصوّب رشته‌های تحصیلی دایر دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی و ارزیابی برای راه‌اندازی و توسعۀ رشته‌ها، بخصوص راه‌اندازی میان‌رشته‌های تحصیلی جدید متناسب با نیازهای موجود کشور.
 • مطالعه و ارزیابی ضرورت استمرار، توسعه و یا حذف رشتۀ دایر بر اساس معیارهای سند راهبردی دانشگاه و نقشۀ جامع علمی کشور.
 • برنامه‌ریزی و همچنین بررسی پیشنهادهای به‌روزرسانی محتوای دروس، ایجاد سرفصل­ها و دروس جدید متناسب آخرین پیشرفت‌های علمی و اقدامات مرتبط
 • بررسی و ارزیابی پیشنهادهای مربوط به ایجاد دانشکده، گروه آموزشی، رشته‌ و گرایش‌های جدید از طرف دانشکده‌ها.
 • امکان‌سنجی برون­سپاری کارگاه­های آموزشی مرتبط با دروس آزمایشگاهی و کارگاهی به سازمان‌ها و مراکز ذی‌صلاح و نظارت بر حسن انجام آن.

۳ - توسعۀ آموزش مجازی

 • تهیۀ استاندارد و ارائۀ الگوی ارتقای کیفیّت آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات و آموزش مجازی و همچنین تهیۀ استاندارد فرایند تولید محتوای الکترونیک برای دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی.

۴ - مشارکت با سایر بخش‌های حوزۀ آموزش

 • مشارکت با مدیریت‌ امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در بررسی سالانۀ ظرفیت پذیرش دانشجو برای طرح و تصویب در شورای دانشگاه.
 • مشارکت با مدیریت‌ امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در تهیه و تدوین تقویم آموزشی کلی و جزئی نیمسال‌های تحصیلی.
 • مشارکت با مدیریت‌ امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در جهت مکانیزه‌شدن فرایندهای مدیریت آموزشی.
 • به‌روزرسانی پورتال حوزۀ مدیریت برنامه‌ریزی و توسعۀ آموزشی.