آئین نامه ها و کاربرگ هاابلاغیه جدید وزارت علوم
آئین‌نامه استعداد درخشان - ارشد
آئین‌نامه استعداد درخشان - دکتری
آئین نامه استادمحور - ارشد
آئین‌نامه استادمحور - دکتری
آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1402-1401
آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1402
آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 1402