55878

راهنمای سامانه ویانا (جدید) - مختص اساتید

آموزش های مربوط به اساتید راهنمای کلی راهنمای سامانه (ارائه شده توسط شرکت وستا) (جدید) راهنمای ایجاد آزمون در سامانه ویانا (جدید) ...

 

 

آموزش های مربوط به اساتید

راهنمای کلی 

راهنمای سامانه (ارائه شده توسط شرکت وستا) (جدید)

راهنمای ایجاد آزمون در سامانه ویانا  (جدید)

راهنمای ارسال پیام به کارتابل دانشجو در سامانه ویانا - جدید  

دانلود فایل Adobe Connet Add-in

راهنمای ضبط ویدئویی کلاس 

مشاهده فیلم کلاس ضبط شده برای اساتید - حضور و غیاب دانشجویان

راهنمای ایجاد تمرین و تکلیف 

راهنمای بارگذاری فایل پیوست

تماس با رابطین ویانا در دانشکده ها

فیلم کارگاه آموزشی سامانه ویانا (۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰)

راهنمای فعال کردن Popup در مرورگر Chrome

راهنمای فعال کردن Popup در مرورگر IE

 


شناسه : 1845725

آخرین اخبار