شرح وظایف دانشگاه سبز :

1_ تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2_ تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه ی محیط زیست

3_اجرای ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه

4_ صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دولت

5_ استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز در مؤسسات و امکان نظارت بر آن ها از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6_حفاظت از منابع پایه، اصلاح و بهبود فرآیندها و ساختارها به منظور حفظ محیط زیست

7_ارتقاء بهره وری موسسات و استفاده مناسب تر از امکانات موجود

8_اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار

9_ بهینه سازی مصرف انرژی، آب، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات در موسسات

10_ تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز

11_ ارزیابی عملکرد مؤسسات در حوزه های محیط زیست ( آب ،انرژی و...)

12_ تشکیل بانک اطلاعاتی زیست محیطی و مدیریت سبز برای اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب و نوآوری در پورتال مدیریت سبز