درباره دانشگاه سبز

اصطلاح دانشگاه سبز که معمولا در جهان به عنوان همه نوع از فعالیت بر اساس چشم انداز شناخته شده توسعه پایدار است. در همین راستا با هدف کاهش تاثیرات مخرب بر محیط زیست ناشی از بهره برداری از مقدار زیادی از برق، نفت، گاز، آب، مواد شیمیایی، و منابع دیگر طرح دانشگاه سبز مطرح گردید. در طرح دانشگاه سبز ذهن ابتدا به سمت فضای سبز دانشگاهی می‌رود اما به صورت جدی‌تر منظور اداره کردن همه فعالیت‌های بشری و محیط‌ زیستی در قرن بیست و یکم با کمترین زیان برای محیط زیست است که در این طرح دانشگاه های سراسر جهان به عنوان یک نماد و پایلوت در جهت حفظ و نگهداری ، سبز سازی و ترویج آموزش های اساسی در مدیریت منابع محیط زیستی موثر خواهند بود. دانشگاه سبز، دانشگاهی است که در تمام فعالیتهای آن اعم از آموزشی و پژوهشی و تمامی خدمات موجود (امور اداری، مالی، آزمایشگاه ها، کارگاه ها)، دیدگاه بهداشتی، ایمنی و حفاظت از محیط زیست و استفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصرفی بتواند در تحقق اهداف توسعه پایدار جامعه مورد تاکید و عمل قرار گیرد.

مدیریت سبز دانشگاه رازی نیز در مهر ماه سال ۹۷ با مسئولیت جناب آقای دکتر هادی عبادی و با وجود چارت سازمانی شامل: شورای راهبری، کمیته اصلاح الگوی مصرف، کمیته فرهنگی-آموزشی فعالیت جدی خود را در زمینه مدیریت سبز و اهداف آن، به کمک کمیته R&D و نیز کمیته اجرایی آغاز نموده است. امید است که مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی بتواند، دانشگاه را به مراحل و جایگاه بالاتر از نظر مدیریت سبز برساند و موفق به کسب امتیازات و رتبه های بالاتر در جایگاه ملی و بین المللی شود.